Het UPC Duffel is een professioneel en universitair opname- en behandelcentrum in een groene omgeving tussen Antwerpen en Mechelen.

Als gespecialiseerd diensten- kennis- en opleidingscentrum biedt het acute (crisis)opvang en behandeling/zorg op middellange en lange termijn aan volwassenen met psychiatrische problemen.

  • voltijdse hospitalisatie
  • poliklinische raadpleging
  • dagbehandeling
  • beschut wonen
  • psychiatrische verzorging