Simon Godecharle
coördinator gezondheidsethiek
coördinatiedienst

De coördinator gezondheidsethiek heeft een dubbele opdracht:

 1. de uitbouw van een ethisch beleid voor de vzw Emmaüs en 
 2. advies verlenen op vraag van voorzieningen en medewerkers over concrete ethische aspecten van de zorgpraktijk.

Concreet oefent de coördinator gezondheidsethiek volgende functies uit:

 • eindverantwoordelijke van de commissies ethiek
 • ethisch consult aan de directies en de medewerkers 
 • ondersteunen en begeleiden van ad hoc werkgroepen met deelnemers uit de voorzieningen
 • bevorderen van interne samenwerking rond ethische thema’s
 • organiseren medisch-ethisch colloquium
 • ontwikkelen en stroomlijnen van medisch-ethische visieteksten of richtlijnen; opvolgen van het ethisch beleid in de praktijk
 • opvolgen van en wetenschappelijk onderzoek naar evoluties in het vakgebied
 • bruggen bouwen tussen opleidingen ethiek en de zorgpraktijk
 • vertegenwoordigen van de groep Emmaüs in interne en externe overlegorganen
 • aandacht voor waardegericht ondernemen en betekenisvolle zorg binnen de groep Emmaüs

Als ethiek niet dient, dient ze tot niets. De meerwaarde van Emmaüs moet voelbaar zijn voor onze medewerkers en onze vrijwilligers, alsook bovenal voor onze zorgvragers en hun familie