Anke Meeus
coördinator preventiediensten
coördinatiedienst
  • De coördinator preventiediensten bouwt een actief preventiebeleid uit en werkt actief mee aan de uitvoering van het welzijnsbeleid.
  • Ze adviseert de directie over diverse preventieaspecten (noodplanning, brandpreventie, rondgangen, psychosociale aspecten …)
  • Ze zit de werkgroep preventiediensten en milieu van Emmaüs voor en werkt nauw samen met de preventieadviseurs en milieucoördinaten in de voorzieningen van de vzw Emmaüs.