Overslaan en naar de inhoud gaan

De Keerkring is een door het RIZIV erkend ambulant psychosociaal revalidatiecentrum dat een intensief revalidatieprogramma biedt met het oog op een professionele en een sociale (re)integratie van (jong-)volwassenen (16 tot 65 jaar) met een psychiatrische problematiek. De doelgroep bestaat uit (jong-)volwassenen die in hun dagelijks leven belemmerd worden door psychische, psychosociale en psychiatrische problemen. Deze belemmeringen hebben een impact op verschillende levensdomeinen, zoals werken, huisvesting, sociale relaties, enzovoort. Hierdoor heeft de deelnemer nood aan begeleiding in de vorm van een intensief revalidatietraject. De deelnemer heeft voldoende groeipotentieel en perspectief op psychosociale revalidatie. Hij/zij heeft een concrete revalidatievraag naar (re-)integratie en is in staat hierrond specifieke doelstellingen te formuleren. Binnen de begeleiding wordt er verwacht zelf initiatief te tonen tot het verwerven van een herwonnen autonomie en dit binnen een breder perspectief van persoons- en identiteitsontwikkeling. De Keerkring werkt vanuit een herstelgerichte en participatieve visie.