Edgard Tinellaan 1d, 2800 Mechelen - T 015 44 67 44

aanbod

ondersteuning van gezinnen die het moeilijk hebben met de opvoeding en van jongeren in erg kwetsbare situaties die dreigen te ontsporen.

  • multifunctioneel centrum Ivo Cornelis (verblijf, dagcentrum, contextbegeleiding): 68 plaatsen
  • multifunctioneel centrum Damerveld (verblijf, dagcentrum, contextbegeleiding): 46 plaatsen
  • multisysteem therapie (contextbegeleiding): 11 plaatsen
  • crisishulp aan huis De Aanzet (contextbegeleiding): 48 plaatsen
  • autonoom wonen De Aanzet (contextbegeleiding): 16 plaatsen
  • positieve heroriëntering De Aanzet (contextbegeleiding): 21 plaatsen
  • De Leemwinning (verblijf, contextbegeleiding): 10 plaatsen
  • laag intensief mobiel (contextbegeleiding): 6 plaatsen
  • Juneco (niet begeleide minderjarige vluchtelingen): 15 plaatsen