Overslaan en naar de inhoud gaan

Binnen de algemene ziekenhuizen en de psychiatrische ziekenhuizen van de vzw Emmaüs is er een geassocieerde commissie ethiek. Deze commissie bestaat uit leden van het az Sint-Maarten, az Voorkempen, UPC Duffel en  Bethanië GGZ. Dit is een multidisciplinaire groep, met twee taken:

Toetsingstaak

De commissie ethiek beoordeelt afspraken en regels voor wetenschappelijke experimenten op hun ethische waarde. Ze geeft bijvoorbeeld haar mening over het informatieformulier dat patiënten krijgen die deelnemen aan medische experimenten. Of de commissie gaat na hoe de patiënt de best mogelijke bescherming krijgt in een experiment.

Begeleidingstaak

De commissie ondersteunt, adviseert en begeleidt de ethische aspecten van de zorg. Voor haar begeleidingstaak breidt de geassocieerde commissie ethiek voor de ziekenhuizen zich uit met verschillende interne experts. Hier kunnen casussen en thema’s interdisciplinair en in alle vertrouwelijkheid besproken worden. Nadien wordt er feedback gegeven aan de aanvrager.

Vragen over ethische kwesties kunnen uitgaan van elk personeelslid van Emmaüs. De adviezen en raadgevingen van de commissie ethiek zijn vertrouwelijk en niet bindend.

Ouderenzorg en zorg voor mensen met een beperking

Binnen de sector woonzorg en de sector ondersteuning van personen met een beperking is er ook een commissie ethiek.