Wie zetelt in de ethische adviesorganen?

De commissie ethiek is een multidisciplinair team van zorgverleners met een verschillende achtergrond. Het gaat om artsen-specialisten, verpleegkundigen, huisarts, jurist, ziekenhuisapotheker…  De meerderheid van de leden moet uit artsen bestaan. Om belangenvermenging te vermijden, mogen de directie en de voorzitter van de medische raad geen zitting hebben in de geassocieerde commissie ethiek van de algemene en psychiatrische ziekenhuizen.

Leden geassocieerde commissie ethiek

 • dr. Lucas Ceulemans, voorzitter, huisarts, extern lid
 • Simon Godecharle, ondervoorzitter, coördinator gezondheidsethiek Emmaüs
 • Luc Baetens, coördinator bedrijfsjurist, vzw Emmaüs
 • dr. Carmen De Grave, psychiater, UPC Duffel
 • dr. Yamina Madani, psychiater,  UPC Duffel
 • dr. Dirk Peeters, psychiater, az Voorkempen
 • Bart Reynders, psycholoog, Bethanië ggz
 • dr. Els Stevens, anesthesist, az Sint-Maarten
 • dr. Jurgen van Dongen, gastro-enteroloog, az Sint-Maarten
 • Jens Van Krieken, diensthoofd apotheek, az Sint-Maarten
 • dr. Geert Vervoort, cardioloog, az Sint-Maarten

Voor de begeleidingstaak wordt de commissie ethiek uitgebreid met een multidisciplinair team per ziekenhuis:

Ledenlijst az Voorkempen

 • Betty De Backer, verpleegkundige
 • dr. Stefaan Vanneste, nefroloog, extern lid
 • Peggy Wynants, borstverpleegkundige team patiëntenbegeleiding

 

Ledenlijst az Sint-Maarten Mechelen

 • Marc De Schepper, ziekenhuisapotheker
 • Ann Publie, pastor
 • dr. Anke Roels, gynaecoloog
 • Anne Roets, sociaal verpleegkundige
 • dr. Catherine Van Dessel, geriater
 • dr. Marleen van Esbroeck, geriater

 

 Ledenlijst Bethanië ggz Zoersel

 • Nadine Aernouts, seksuologe
 • dr. Paul Descheemaeker, psychiater
 • Mick Hutsebaut, ervaringsdeskundige
 • Geert Kestens, ervaringsdeskundige
 • Kristof Meeus, verantwoordelijke zorgeenheid RIF
 • dr. Jan Van Velthoven, psychiater
 • Bart Willekens, psychiatrisch verpleegkundige
 • Karel Willems, beleidsmedewerker patiëntenzorg
 • Susie Somers, orthopedagoog op pensioen, extern lid
 • dr. Frederik Hendrickx, psychiater
 • Stephanie Herrygers, verpleegkundige Terp, aandachtspersoon ethiek
 • Marlies Poels, ervaringsdeskundige
 • Leen Smits, begeleider mobiel psychiatrisch team Voorkempen
 • Erik Van Stappen, adj. verantwoordelijke Kering & Delta, aandachtspersoon ethiek
 • dr. Sonja Wind, psychiater

 

Ledenlijst Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis (UPC) Duffel

 • Bert Defreyne, pastor
 • Ann Michiels, psychologe
 • Ingrid Stuyck, stafmedewerker zorgondersteuning
 • Diane Van den Bosch, hoofdverpleegkundige