Overslaan en naar de inhoud gaan

Wie zetelt in de ethische adviesorganen?

De commissie ethiek is een multidisciplinair team van zorgverleners met een verschillende achtergrond. Het gaat om artsen-specialisten, verpleegkundigen, huisarts, jurist, ziekenhuisapotheker…  De meerderheid van de leden moet uit artsen bestaan. Om belangenvermenging te vermijden, mogen de directie en de voorzitter van de medische raad geen zitting hebben in de geassocieerde commissie ethiek van de algemene en psychiatrische ziekenhuizen.

Leden geassocieerde commissie ethiek

 • dr. Lucas Ceulemans, voorzitter, huisarts, extern lid
 • Luc Baetens, coördinator bedrijfsjurist, vzw Emmaüs
 • dr. Erik Ceysens, psychiater, UPC Duffel
 • dr. Muriel Lins, pneumoloog, az Sint-Maarten
 • dr. Yamina Madani, psychiater,  UPC Duffel
 • dr. Dirk Peeters, psychiater, az Voorkempen
 • dr. Els Stevens, anesthesist, az Sint-Maarten
 • dr. Jurgen van Dongen, gastro-enteroloog, az Sint-Maarten
 • Jens Van Krieken, diensthoofd apotheek, az Sint-Maarten
 • dr. Geert Vervoort, cardioloog, az Sint-Maarten
 • Marleen Walravens, hoofdverpleegkundige afdeling SP cardio-pulmo az Sint-Maarten

Voor de begeleidingstaak wordt de commissie ethiek uitgebreid met een multidisciplinair team per ziekenhuis:

Ledenlijst az Voorkempen

 • Betty De Backer, verpleegkundige

Ledenlijst az Sint-Maarten Mechelen

 • Marc De Schepper, ziekenhuisapotheker
 • Ann Publie, pastor
 • Anne Roets, sociaal verpleegkundige
 • dr. Catherine Van Dessel, geriater

Ledenlijst Bethanië ggz Zoersel

 • Nadine Aernouts, seksuologe
 • Ann Anthoni, ervaringsdeskundige
 • dr. Frederik Hendrickx, psychiater
 • Stephanie Herrygers, verpleegkundige Terp, aandachtspersoon ethiek
 • Kristof Meeus, verantwoordelijke zorgeenheid RIF
 • dr. Tom Melckmans, psychiater Boomgaard, Delta 1, Kaap, Wende 1, 2, 3
 • Claudia Sas, psychologe  afdeling Vliet
 • Mireille Schuermans, verpleegkundige Kaap
 • Leen Smits, thuisbegeleider mobiel team Kompaan
 • Erik Van Stappen, adj. verantwoordelijke Kering & Delta, aandachtspersoon ethiek
 • Bart Willekens, psychiatrisch verpleegkundige

 

Ledenlijst Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis (UPC) Duffel

 • Bert Defreyne, pastor
 • Ann Michiels, psychologe