Overslaan en naar de inhoud gaan

Wie zetelt in de ethische adviesorganen?

De commissie ethiek is een multidisciplinair team van medewerkers met een verschillende achtergrond. De meerderheid van de leden moet uit artsen bestaan. Wettelijk gezien bestaat een commissie ethiek uit minimaal acht leden en hoogstens 15 leden, die beide geslachten vertegenwoordigen, waaronder:

 • een meerderheid artsen die aan het ziekenhuis verbonden zijn
 • minstens een huisarts die niet aan het ziekenhuis verbonden is
 • minstens een lid van het verpleegkundig personeel van het ziekenhuis
 • een jurist

Om belangenvermenging te vermijden, mogen de directie, de hoofdarts, de voorzitter van de medische raad en het hoofd van een verpleegkundig departement geen zitting hebben in de commissie ethiek van de algemene en psychiatrische ziekenhuizen.

Leden erkende commissie ethiek vzw Emmaüs

 • dr. Lucas Ceulemans, voorzitter, huisarts op pensioen, extern lid
 • Luc Baetens, coördinator bedrijfsjurist, vzw Emmaüs
 • dr. Erik Ceysens, psychiater UPC Duffel
 • Marc De Schepper, ziekenhuisapotheker, az Sint-Maarten Mechelen
 • dr. Yamina Madani, psychiater UPC Duffel
 • Katrien Ruytjens, ondervoorzitter, coördinator gezondheidsethiek
 • dr. Jurgen van Dongen, gastro-enteroloog, az Sint-Maarten Mechelen
 • dr. Geert Vervoort, cardioloog, az Sint-Maarten Mechelen

Voor de begeleidingstaak wordt de commissie ethiek ondersteund door enkele andere medewerkers per ziekenhuis:

 • Anne Publie, pastor, az Sint-Maarten Mechelen
 • Anne Roets, sociaal verpleegkundige, az Sint-Maarten Mechelen
 • Betty De Backer, verpleegkundige, az Voorkempen Malle
 • Ann Michiels, psycholoog, UPC Duffel
 • Lode Roelandt, verpleegkundige zorgdepartement, UPC Duffel
 • Mieke Van Reeth, spiritueel zorgverlener, referentiepersoon ethiek, UPC Duffel
 • Nadine Aernouts, seksuologe, PZ Bethanië Zoersel
 • Ann Anthoni, ervaringsdeskundige, PZ Bethanië Zoersel
 • dr. Frederik Hendrickx, pyschiater, PZ Bethanië Zoersel
 • Kristof Meeus, verantwoordelijke zorgeenheid RIF, PZ Bethanië Zoersel
 • Claudia Sas, psycholoog, PZ Bethanië Zoersel
 • Erik Van Stappen, adj. verantwoordelijke Kering en Delta, PZ Bethanië Zoersel
 • Bart Willekens, psychiatrisch verpleegkundige, PZ Bethanië Zoersel