Wie zetelt in de ethische adviesorganen?

De commissie ethiek is een multidisciplinair team van zorgverleners met een verschillende achtergrond. Het gaat om artsen-specialisten, verpleegkundigen, huisarts, jurist, ziekenhuisapotheker…  De meerderheid van de leden moet uit artsen bestaan. Om belangenvermenging te vermijden, mogen de directie en de voorzitter van de medische raad geen zitting hebben in de geassocieerde commissie ethiek van de algemene en psychiatrische ziekenhuizen.

Leden geassocieerde commissie ethiek

 • dr. Lucas Ceulemans, voorzitter, huisarts, extern lid
 • Simon Godecharle, ondervoorzitter, coördinator gezondheidsethiek Emmaüs
 • Luc Baetens, coördinator bedrijfsjurist, vzw Emmaüs
 • dr. Carmen De Grave, psychiater, UPC Duffel
 • dr. Yamina Madani, psychiater,  UPC Duffel
 • Jan Michielsen, verpleegkundige Bethanië ggz
 • dr. Dirk Peeters, psychiater, az Voorkempen
 • Bart Reynders, psycholoog, Bethanië ggz
 • dr. Els Stevens, anesthesist, az Sint-Maarten
 • dr. Jurgen van Dongen, gastro-enteroloog, az Sint-Maarten
 • Jens Van Krieken, diensthoofd apotheek, az Sint-Maarten
 • dr. Geert Vervoort, cardioloog, az Sint-Maarten

Voor de begeleidingstaak wordt de commissie ethiek uitgebreid met een multidisciplinair team per ziekenhuis:

Ledenlijst az Voorkempen

 • Betty De Backer, verpleegkundige, az Voorkempen
 • dr. Stefaan Vanneste, nefroloog, extern lid
 • Indy van Noten, pastoraal medeweker, az Voorkempen

 

Ledenlijst az Sint-Maarten Mechelen

 • Marc De Schepper, ziekenhuisapotheker
 • Ann Publie, pastoraal medewerker
 • dr. Anke Roels, gynaecoloog
 • Anne Roets, sociaal verpleegkundige
 • dr. Marleen van Esbroeck, geriater

 

 Ledenlijst Bethanië ggz Zoersel

 • Nadine Aernouts, seksuologe
 • dr. Paul Descheemaeker, psychiater
 • Mick Hutsebaut, ervaringsdeskundege
 • Geert Kestens, ervaringsdeskundige
 • Kristof Meeus, verantwoordelijke zorgeenheid RIF
 • Claudia Sas, psycholoog
 • dr. Jan Van Velthoven, psychiater
 • Bart Willekens, psychiatrisch verpleegkundige
 • Karel Willems, beleidsmedewerker patiëntenzorg
 • Susie Somers, orthopedagoog op pensioen, extern lid

 

Ledenlijst Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis (UPC) Duffel

 • Bert Defreyne, pastor
 • Ann Michiels, psychologe
 • Ingrid Stuyck, stafmedewerker zorgondersteuning
 • Diane Van den Bosch, hoofdverpleegkundige