Overslaan en naar de inhoud gaan

Bethanië biedt, in dialoog, zorg aan mensen in psychische nood.

Binnen Bethanië vind je de volgende dienstverlening: 

 • psychiatrisch ziekenhuis Bethanië in Zoersel en Elim in Kapellen
 • moeder-baby eenheid
 • beschut wonen De Sprong 
 • psychiatrische zorg aan huis Kompaan (mobiel team)
 • psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 
 • psychosociaal revalidatiecentrum De Keerkring 
 • psychosociaal revalidatiecentrum de evenaar

Este richt zich naar personen met gestabiliseerde psychiatrische problemen.

 • Beschut Wonen

 • Mobiel Team Emergo (MTE)

 • Activering

 • Revalidatiecentrum Pastel

 • Arbeidscoach

Beschut wonen De Sprong organiseert zorg en begeleiding in de samenleving voor volwassenen met psychiatrische problemen. Het verblijf in een groepswoning of studio biedt aan de bewoner een veilige woonomgeving met begeleiding op maat, zowel wat betreft wonen, werken, vrije tijd en sociale contacten. Voor sommigen is dit in hun herstelproces een tussenstap, voor anderen is dit een oplossing op langere termijn. 

Schorshaegen is een woonvorm met een 24-uurs begeleiding, geen therapeutische setting.

De focus ligt op krachten en talenten van de bewoners. Het pvt Schorshaegen wil hen opnieuw rollen laten opnemen in de maatschappij. 

Cliënten wonen samen in een stadshuis. De bedoeling is om samen met de andere cliënten en de begeleiding emotionele en sociale problemen aan te pakken. Het verblijf heeft ook als doel om via intensieve therapie psychische zelfstandigheid te verwerven, het verleden te verwerken, de toekomst op te bouwen en ondertussen de band met buiten te continueren. Hierbij vertrekken we vanuit de principes van een therapeutische gemeenschap.

De Keerkring is een ambulant psychosociaal revalidatiecentrum dat een intensief revalidatieprogramma biedt met het oog op een professionele en een sociale (re)integratie van (jong-)volwassenen (16 tot 65 jaar) met een psychiatrische problematiek.