Dominique Verboven
coördinator financieel-economische projecten
coördinatiedienst
  • De coördinator financieel-economische projecten volgt de wettelijke vereisten over de btw,  en rechtspersonenbelasting en andere fiscale thema’s alsook de aangekondigde wijzigingen in de wetgeving. Ze informeert en adviseert voorzieningen over fiscale thema's.
  • Zij werkt actief mee met de financieel-economisch coördinator aan de analyse van begroting, kwartaalopvolging en geconsolideerde jaarrekening.
  • Ze voert concrete tijdelijke opdrachten uit op vraag van het bestuur, de coördinatiedienst of de voorzieningen.
  • Daarnaast is zij de back- up voor de financieel-economisch coördinator, en vice versa.

Ik werk met cijfers, voor het welzijn van patiënten, bewoners en cliënten.

Het eerste - de cijfers - kan je tellen, het tweede - de zorggebruiker - telt echt.