psychiatrisch ziekenhuis Bethanië

  • campus Zoersel, A. Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel
  • campus Kapellen, Jagersdreef 100, 2950 Kapellen

T 03 380 30 11

 

  • 621 plaatsen
  • mobiel team Kompaan
  • uitgebreid en gespecialiseerd behandelaanbod gericht op doelgroepen en gebaseerd op een hedendaagse benadering van de geestelijke gezondheidszorg
  • centrum voor psychotherapie Elim
  • moeder-baby eenheid