Inge Vervotte

In een interview in Zorgwijzer kijkt Inge Vervotte vanuit corona vooruit naar de toekomst van zorg en welzijn. Ze breekt een lans voor meer intersectoraal werken, voor bruggen tussen onderzoek en praktijk, zelforganiserend vermogen, een inclusieve samenleving… Het volledige artikel staat op de website van Zorgnet Icuro.

Als we zorg en welzijn in de toekomst nog georganiseerd willen krijgen op een kwaliteitsvolle manier, dan moeten we veel meer dan vandaag intersectoraal durven te denken. (Inge Vervotte)

Diversiteit in het zorgaanbod  van Emmaüs is verrijkend

Over diversiteit in het zorgaanbod geeft Inge Vervotte het voorbeeld van 'kleinschalig genormaliseerd wonen'.  "We geloven in Emmaüs bijvoorbeeld sterk in het kleinschalig genormaliseerd wonen, wat we al jaren in de praktijk brengen. Als je een kleine groep mensen zo normaal mogelijk laat samenleven, met een vaste, vertrouwde equipe medewerkers, dan heb je een win-winsituatie. Tijdens de pandemie waren die kleinschalige leefgemeenschappen onze bubbels, waarin hygiëne en beperkte contacten perfect verzoenbaar waren met warme zorg en het streven naar levenskwaliteit. De kleinschaligheid en het vaste team maken dat je het levensverhaal van de mensen kent, dat er een vertrouwensband groeit. Het medische model en het welzijnsmodel komen zo samen. Dat proberen we te realiseren vanuit de diverse expertises: ondersteuning voor mensen met een beperking, voor mensen met dementie… Elke sector heeft zijn expertise, maar door met een bredere blik naar een situatie te kijken, verrijken we elkaar."

  • Inge Vervotte is voorzitter van het dagelijks bestuur van Emmaüs. 
  • Zorgwijzer is het magazine van Zorgnet Icuro, een netwerk van zorgorganisaties in Vlaanderen.