2020 was een jaar met een zeer grote impact op de samenleving, op onze relaties, maar ook op de welzijns- en gezondheidszorg. Gezondheid kwam in het centrum van het publieke leven en het debat te staan, en de maatschappelijke waardering voor zorgberoepen steeg.

In het Jaarboek 2020 van Emmaüs kunnen we niet om de coronacrisis heen. Maar 2020 was veel meer dan die crisis. Nieuwe initiatieven zagen het licht om in de zorg nabij te zijn, om kwaliteit te bieden, om zorggebruikers perspectief te geven…

In dit jaarboek vindt u een terugblik op de werking van Emmaüs in 2020.