Koen Albers
data protection officer
coördinatiedienst

De activiteiten van de Data Protection Officer (DPO) omvatten onder meer:

  • Toezicht houden op de naleving van de wetgeving m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens
  • Sensibiliseren, adviseren en ondersteunen van directies en andere betrokken medewerkers over toepassing van de regelgeving
  • Verzamelen van gestructureerde inventarisaties van gegevensverwerkingen en ervoor zorgen dat overeenkomsten met externe dienstverleners conform de regelgeving zijn
  • Fungeert als het aanspreekpunt voor vragen of klachten van zorgvragers (en andere betrokken personen) m.b.t de verwerking van hun persoonsgegevens
  • Staat in voor de risicoanalyses, gegevensbeschermingsbeoordelingen en het bijhouden van meldingen van datalekken en treedt op als contactpersoon van de Gegevensbeschermingsautoriteit
  • Adviseert, in overleg met ICT security, over de toepassing van “privacy by design & by default” en beveiligingsmaatregelen m.b.t. verwerkingen van persoonsgegevens

When it comes to privacy and accountability, people always demand the former for themselves and the latter for everyone else. (David Brin)