Luc Baetens
bedrijfsjurist-coördinator
coördinatiedienst

De bedrijfsjurist-coördinator geeft juridische ondersteuning aan de voorzieningen, de medewerkers en het bestuur. Hij volgt verschillende dossiers op.

  • relaties met medewerkers
  • beroepsgeheim, patiëntenrechten, privacy, ethisch comité
  • aansprakelijkheid
  • verzekeringen
  • contracten
  • wetgeving
  •  rechtsgedingen

Hij is voorzitter van het centraal sociaal overleg en van het coördinatiecomité personeel.

De bedrijfsjurist geeft adviezen waarmee men aan de slag kan in het werkveld. Hij onderhandelt, bemiddelt, en ondersteunt de werking van de organisatie.