Overslaan en naar de inhoud gaan
Nationaal MS-centrum Melsbroek
algemene ziekenhuizen
– Johan Meerbergen

Vzw Emmaüs en het  Nationaal MS Centrum (NMSC) zoeken samen een oplossing voor nieuwe infrastructuur voor het NMSC, ook gekend als de MS-kliniek in Melsbroek.

Het Nationaal MS Centrum (NMSC) heeft de afgelopen dertien jaar gestreefd naar de bouw van een nieuw ziekenhuis op de zorgsite in Melsbroek. Ondanks steun van de gemeente, provincie en Vlaamse overheid houdt een lokaal actiecomité deze realisatie tegen. Positieve omgevingsvergunningen werden telkens door de raad voor vergunningsbetwistingen vernietigd. 

Het bestuursorgaan van het NMSC heeft daarom beslist om uit te kijken naar een alternatieve locatie waar wel ruimte is voor infrastructuur die voldoet aan de noden en wensen van patiënten en medewerkers. De vzw Emmaüs werd benaderd en was bereid de vraag verder te onderzoeken.

De gesprekken tussen Emmaüs en het NMSC resulteren in de ondertekening van een engagementsverklaring voor de integratie van de vzw NMSC in de vzw Emmaüs. Deze samenwerking zal de zorg voor personen met MS versterken en een duurzame toekomst garanderen.

Omdat de huidige gebouwen in Melsbroek verouderd zijn, is een snelle oplossing noodzakelijk om de zorg voor personen met MS te waarborgen. Vzw Emmaüs kan het NMSC een ontwikkelingstraject aanbieden voor de nieuwbouwinfrastructuur in de nabijheid van het algemeen ziekenhuis AZ Sint-Maarten in Mechelen. Dat biedt ook opportuniteiten tot synergie, zowel voor zorg als niet-zorg gerelateerde diensten.