Overslaan en naar de inhoud gaan

bestuurscomité AZ Sint-Maarten

Leden (met stemrecht) 
Jan Claesen,  voorzitter
Pieter Demeester 
Jan Ennekens, algemeen directeur AZ Sint-Maarten
Peter Fontaine
Katrien Kesteloot
Jan Seresia
Inge Vervotte

waarnemers/genodigden (zonder stemrecht)
dr. Gunther De Praeter, voorzitter medische raad
dr. Birger Jespers hoofdarts / medisch directeur AZ Sint-Maarten
Liesbeth te Rijdt, algemeen secretaris Emmaüs

 

bestuurscomité AZ Voorkempen

Leden (met stemrecht) 
Inge Vervotte, voorzitter
Jan Claesen 
Pieter Demeester 
Philip Delcourt 
Bjorn Ghillemijn
Katrien Kesteloot
Bernard Himpens 
Jan Seresia
Koen Vancraeynest, algemeen directeur AZ Voorkempen 

waarnemers/genodigden (zonder stemrecht)
dr. Philip Ardies, voorzitter medische raad 
dr. Pieter Jan Simons, hoofdarts / medisch directeur AZ Voorkempen
Liesbeth te Rijdt, algemeen secretaris Emmaüs

 

bestuurscomité woonzorg

Leden (met stemrecht) 
Jan Claesen, voorzitter 
Ann Demeulemeester
Floris Sebreghts 
Mieke Van Assche (namens Convent van Betlehem)
Inge Vervotte
Stefaan Voet 

waarnemers / genodigden (zonder stemrecht) 
Paul Van Tendeloo, algemeen directeur ouderenzorg Emmaüs
Liesbeth te Rijdt, algemeen secretaris Emmaüs
Johan Meerbergen, stafmedewerker bestuur

 

bestuurscomité geestelijke gezondheidszorg

Leden (met stemrecht) 
Inge Vervotte, voorzitter
Jan Claesen
Ann Demeulemeester
Dirk De Wachter 
Manuël Morrens (namens UA)
Guy Hubens (namens UZA)
Stefaan Voet 

waarnemers / genodigden (zonder stemrecht)
dr. Frans Vandendriessche, voorzitter medische raad UPC Duffel
Dirk Broos, algemeen directeur UPC Duffel
Jan Bogaerts, algemeen directeur Bethanië GGZ
dr. An Berens, hoofdarts / medisch directeur UPC Duffel
dr. Marc Drijkoningen, hoofdarts / medisch directeur Bethanië GGZ
Liesbeth te Rijdt, algemeen secretaris Emmaüs
Johan Meerbergen, stafmedewerker bestuur

 

bestuurscomité ondersteuning personen met een beperking

Leden (met stemrecht) 
Jan Claesen, voorzitter 
Johan Clemens 
Pieter Demeester 
Veerle Draulans 
Koen Hermans
Stef Van Hoof (namens KMSL) 
Inge Vervotte 

waarnemers / genodigden (geen stemrecht) 
Paul Maes, algemeen directeur Klavier
Marc Pattyn, algemeen directeur Zevenbergen
Johan Vermeeren, algemeen directeur Monnikenheide-Spectrum
Pierre Goetbloet (gebruikersraad Klavier)
Cristel Vernieuwe (gebruikersraad Zevenbergen)
Paul Larivière (gebruikersraad De Maretak)
Jan Van Roon (gebruikersraad Monnikenheide-Spectrum)
Liesbeth te Rijdt, algemeen secretaris Emmaüs
Johan Meerbergen, stafmedewerker bestuur

 

bestuurscomité kind, jeugd en gezin

Leden (met stemrecht) 
Inge Vervotte, voorzitter
Jan Claesen
Johan Clemens
Veerle Draulans
Pieter Demeester
 

waarnemers / genodigden (geen stemrecht) 
Bart Hansen, algemeen directeur Jeugdzorg Emmaüs 
Saskia Lambrechts, directeur kinderdagopvang
Liesbeth te Rijdt, algemeen secretaris Emmaüs
Johan Meerbergen, stafmedewerker bestuur