Ward Luyten
interne auditor
coördinatiedienst
  • De interne auditor verschaft onafhankelijke en objectieve rapporteringen aan het dagelijks bestuur en het auditcomité met betrekking tot de processen op het vlak van risicobeheer, controle en governance.

  • Hij schat de risico’s van de vzw Emmaüs in, om na te gaan of deze risico’s voldoende en adequaat beheerd worden.

  • Hij evalueert de doeltreffendheid van het risico- en controlebeheer in de verschillende beleidsprocessen.
  • Hij heeft oog voor de voortdurende verbetering van de werking en het imago van alle entiteiten van de groep.
  • Hij waakt over de efficiënte aanwending van de beschikbare middelen in de geauditeerde processen