Overslaan en naar de inhoud gaan
geestelijke gezondheidszorg

Meer naar de thuisomgeving

Sinds 2018 evolueert Bethanië naar een meer 'gemeenschapsgerichte' geestelijke gezondheidszorg. Een  aanbod aan zorg in de thuisomgeving wordt uitgebouwd. 

Opstart mobiel crisisteam Het Veer

Het mobiel crisisteam Het Veer begeleidt en behandelt volwassenen met een ernstige psychische kwetsbaarheid in de thuiscontext. De kortdurende opvolging van zes tot acht weken tracht een antwoord te bieden op een acute crisis met als doel een ziekenhuisopname te voorkomen of te verkorten.

Na een kennismaking en oriëntatie, start Het Veer met de behandeling. Die is gericht op de omgang met de crisis en  legt tegelijk de focus op vervolgzorg. Een psychiater, psychiatrisch verpleegkundigen, therapeuten en een maatschappelijk werker, geven samen de behandeling vorm. De dienstverlening is gratis, met uitzondering van de gesprekken met een psychiater. Aanmelden kan enkel door de huisarts of een andere betrokken (professionele) hulpverlener.

Mobiel crisisteam Het Veer is een aanvulling op het Mobiel psychiatrisch team Kompaan, dat al enkele jaren in de thuisomgeving zorg biedt aan mensen die kampen met langdurige psychiatrische problemen.

Voor- en Noorderkempen en een deel van Noord-Antwerpen

Het mobiel crisisteam biedt thuisbegeleiding in de regio Voorkempen en Noorderkempen en een gedeelte van Noord-Antwerpen, met name de gemeenten Berendrecht, Brasschaat, Brecht, Ekeren, Essen, Kalmthout, Kapellen, Lillo, Malle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wuustwezel, Zandhoven, Zandvliet en Zoersel.

Het Veer is een initiatief van Bethanië en het Netwerk SaRA.