Overslaan en naar de inhoud gaan
jeugdzorg

Kiel is één van de kwetsbaarste buurten in Antwerpen met zeer veel (super-) diversiteit, armoede, hoge werkloosheidcijfers en veel overlast en criminaliteit. Tegelijkertijd neemt het aantal families met jongere kinderen in de buurt toe.


Krachten bundelen


Omdat onderzoek aantoont dat een kwetsbare buurt de ontwikkeling van jeugddelinquentie stimuleert, groeide de motivatie om de krachten te bundelen en de wijk tot een veiligere plaats te maken voor kinderen.


Nieuwe autoriteit op wijkniveau


Er liepen al veel initiatieven en projecten, telkens uitgevoerd vanuit afzonderlijke velden (onderwijs, veiligheid...) . Een gezamenlijke visie of gemeenschappelijke grond. ontbrak Juist daarom besloten Stad Antwerpen en Jeugdzorg Emmaüs te gaan samenwerken om Nieuwe Autoriteit op buurtniveau te implementeren.


Trainingen en netwerken


Al meer dan 90 jongerenwerkers, bibliotheekmedewerkers, politie, zorgcoördinatoren namen deel aan een tweedaagse opleiding in Nieuwe Autoriteit. Daarnaast werden twee netwerken gevormd: één met professionals en één met buurtbewoners. Deze netwerken werden opgesteld om de samenwerking te bevorderen en vormen open, innovatieve plaatsen van co-creatie.