Overslaan en naar de inhoud gaan
Huize Walden in Malle
ondersteuning personen met een beperking
– Erik Raquet

Engagementsverklaring voor samenwerking

Het bestuursorgaan van Huize Walden/Bussum vzw en vzw Emmaüs ondertekenden een engagementsverklaring om toe te werken naar de integratie van Huize Walden in Monnikenheide-Spectrum (Emmaüs). Het beheer van Huize Walden, voorziening voor personen met een beperking, gebeurt voortaan in nauwe samenspraak. De formele integratie is gepland op 1 januari 2025. De cliënten van Huize Walden in Malle behouden doorheen dit proces hun vertrouwde woning, verzorging en therapie.

logische partners

Huize Walden en Monnikenheide-Spectrum bieden allebei diensten aan (hoofdzakelijk volwassen) personen met een beperking. Monnikenheide-Spectrum richt zich op mensen met een (aangeboren) verstandelijke beperking; Huize Walden specialiseerde zich in de zorg voor mensen met een (niet-aangeboren) lichamelijke beperking. Toch is er geen scherpe grens te trekken tussen de doelgroepen, en hebben beide ervaring met mensen die zowel een lichamelijke als een verstandelijke beperking hebben. De voorzieningen zijn ook geen onbekenden voor mekaar: op de site van Huize Walden in Malle maakt Monnikenheide-Spectrum gebruik van woongelegenheden voor een twintigtal bewoners, die het begeleidt in twee leefgroepen.  

Beide dienstverleners hebben tot doel om warme en professionele zorg voor hun cliënten te combineren met een financieel gezond beleid. Door de evoluties in de wetgeving en financiering wordt het echter organisatorisch steeds moeilijker om met een kleine equipe in een relatief kleine voorziening alles te bolwerken. Huize Walden en zijn beheersvzw Bussum namen daarom het initiatief om aansluiting te zoeken bij een sterke partner. Monnikenheide-Spectrum, binnen vzw Emmaüs, was de logische keuze.

Schaalgrootte en expertise

Door aan te sluiten krijgt Huize Walden toegang tot heel wat kennis en expertise op bestuurlijk en organisatorisch vlak en tot schaalgrootte voor bepaalde aankopen. Tegelijk behoudt het voldoende autonomie om zijn eigenheid te bewaren en op zijn doelgroep afgestemde kwalitatieve zorg te bieden.

2025

Een stuurgroep met vertegenwoordigers van Huize Walden/Bussum, Emmaüs en Monnikenheide-Spectrum volgt het integratietraject op. De engagementsverklaring houdt in dat beslissingen over belangrijke investeringen en/of met een langdurige impact al samen worden genomen. Het plan is dat de directie van Monnikenheide-Spectrum vanaf het voorjaar van 2024 bevoegd wordt voor de dagelijkse leiding van Huize Walden.

Begin 2025 volgt de formele integratie. De werknemers zullen vanaf dan werken voor Emmaüs vzw als werkgever, en Emmaüs vzw neemt op dat moment ook de dienstverleningsovereenkomsten van de gebruikers van Huize Walden over.

De bestuursorganen zijn ervan overtuigd dat de integratie een positief vooruitzicht biedt voor de cliënten en medewerkers van Huize Walden, en betrekken de vertegenwoordigers van deze groepen bij de concrete, gedetailleerde uitwerking ervan. 
Samen streven we naar kwaliteit van zorg, wonen, leven én werken.